Κινητήρας: Σασί: :    
21 προϊόντα

AMSOIL 10W-30 Dominator® Synthetic Racing Oil   (Κωδ. AMSOIL005)

AMSOIL Dominator® Synthetic 10W-30 Racing Oil (RD30) provides superior performance and maximum protection in high-performance and racing applications.
Τιμή στο κατάστημα: € 18.50
Τιμή στο internet: € 18.00
Περισσότερα

AMSOIL 15W-50 Dominator® Synthetic Racing Oil   (Κωδ. AMSOIL006)

AMSOIL Dominator® Synthetic 15W-50 Racing Oil (RD50) provides superior performance and maximum protection in high-performance and racing applications.
Τιμή στο κατάστημα: € 18.50
Τιμή στο internet: € 18.00
Περισσότερα

AMSOIL Synthetic Manual Synchromesh Transmission   (Κωδ. AMSOIL007)

AMSOIL Synthetic Synchromesh Transmission Fluid (MTF) is a premium-quality synthetic lubricant designed to surpass the most demanding lubrication requirements of manual transmissions and transaxles where non-extremepressure fluids are used.
Τιμή στο κατάστημα: € 20.50
Τιμή στο internet: € 20.00
Περισσότερα

AMSOIL Manual Transmission and Transaxle Gear Lube   (Κωδ. AMSOIL008)

AMSOIL Synthetic Manual Transmission & Transaxle Gear Lube is a premium blend of the finest synthetic base oils and advanced, high-performance additives.
Τιμή στο κατάστημα: € 21.50
Τιμή στο internet: € 20.00
Περισσότερα

Severe Gear® Synthetic Extreme Pressure (EP)   (Κωδ. AMSOIL009)

AMSOIL Severe Gear® Synthetic Extreme Pressure (EP) Gear Lube is a premium-grade gear oil specifically engineered for maximum performance in severe duty applications.
Τιμή στο κατάστημα: € 20.50
Τιμή στο internet: € 20.00
Περισσότερα

AMSOIL Antifreeze and Engine Coolant   (Κωδ. AMSOIL010)

AMSOIL Antifreeze & Coolant (ANT) is formulated to provide benefits far beyond those found in today’s conventional antifreeze and coolant products.
Τιμή στο κατάστημα: € 23.70
Τιμή στο internet: € 22.00
Περισσότερα

NGK Iridium IX Spark Plug BKR7EIX   (Κωδ. BKR7EIX)

Recommended for up to 300whp.
Τιμή στο κατάστημα: € 13.75
Τιμή στο internet: € 12.50
Περισσότερα

NGK Iridium IX Spark Plug BKR8EIX   (Κωδ. BKR8EIX)

Recommended for up to 450whp
Τιμή στο κατάστημα: € 13.75
Τιμή στο internet: € 12.50
Περισσότερα

NGK Iridium IX Spark Plug BKR9EIX   (Κωδ. BKR9EIX)

Recommended for up to 600whp
Τιμή στο κατάστημα: € 13.75
Τιμή στο internet: € 12.50
Περισσότερα

AMSOIL Break-In Oil (SAE 30)   (Κωδ. Break-In Oil)

Formulated without friction modifiers to allow for quick and efficient piston ring seating in new and rebuilt high-performance and racing engines. Contains zinc and phosphorus anti-wear additives to protect cam lobes, lifters and rockers during the critical break-in period when wear rates are highest.
Τιμή στο κατάστημα: € 12.00
Τιμή στο internet: € 11.00
Περισσότερα

21 προϊόντα