Κινητήρας: Σασί: :    
5 προϊόντα

BATTERY ISOLATOR   (Κωδ. bailolator)

Ecumaster Battery Isolator is a motorsport master relay device designed for FIAcompliant battery isolation and engine shutdown.
Τιμή στο κατάστημα: € 500.00
Τιμή στο internet: € 500.00
Περισσότερα

BATTERY ISOLATOR - RADLOK CONNECTORS   (Κωδ. baradcon)

Ecumaster Battery Isolator is a motorsport master relay device designed for FIA compliant battery isolation and engine shutdown.
Τιμή στο κατάστημα: € 580.00
Τιμή στο internet: € 580.00
Περισσότερα

PMU16 Power Management Unit with Datalloger   (Κωδ. PMU-16DL)

Decades ago, the critical electronic components in a race car were the ignition coil and points. Race cars now feature advanced engine management systems, antilock brake systems, paddle shifters, dataloggers, radios, electric pumps, fans, and lights.
Τιμή στο κατάστημα: € 1250.00
Τιμή στο internet: € 1250.00
Περισσότερα

PMU16 Power Management Unit   (Κωδ. PMU16)

Decades ago, the critical electronic components in a race car were the ignition coil and points. Race cars now feature advanced engine management systems, antilock brake systems, paddle shifters, dataloggers, radios, electric pumps, fans, and lights.
Τιμή στο κατάστημα: € 1050.00
Τιμή στο internet: € 1050.00
Περισσότερα

PMU Autosport Version   (Κωδ. PMU16a)

The PMU16 Autosport Version is designed for demanding customers and installations where reliability and robustness is priority.
Τιμή στο κατάστημα: € 1650.00
Τιμή στο internet: € 1650.00
Περισσότερα

5 προϊόντα