Κινητήρας: Σασί: :    
3 προϊόντα

ULTRATECH CHRONO WITH 4BAR MAP SENSOR   (Κωδ. A3-Chrono)

ULTRATECH CHRONO is a popular piggy-back device and one of the very few ECUs in the market to directly control injection, just like a standalone ECU.
Τιμή στο κατάστημα: € 270.00
Τιμή στο internet: € 270.00
Περισσότερα

ULTRATECH CHRONO   (Κωδ. A4)

ULTRATECH CHRONO is a popular piggy-back device and one of the very few ECUs in the market to directly control injection, just like a standalone ECU.
Τιμή στο κατάστημα: € 230.00
Τιμή στο internet: € 230.00
Περισσότερα

HALDEX CONTROLLER   (Κωδ. haldcontrl)

The Haldex controller is an essential device for every competitor using a car equipped with a Haldex 4Motion system in drag racing.
Τιμή στο κατάστημα: € 380.00
Τιμή στο internet: € 380.00
Περισσότερα

3 προϊόντα