Κινητήρας: Σασί: :    
77 προϊόντα

ECUMASTER EMU CLASSIC

The new EMU Classic is evidence of our dedication to that goal. We have improved the design of the legacy EMU based on customer feedback and have kept the price at a similar point.
Τιμή στο κατάστημα: € 780.00
Τιμή στο internet: € 780.00
Περισσότερα

Superseal 5 Connector   (Κωδ. Superseal5)

Superseal 5 Connector
Τιμή στο κατάστημα: € 5.00
Τιμή στο internet: € 5.00
Περισσότερα

5 BAR MAP SENSOR   (Κωδ. 5BAR)

5 BAR MAP SENSORS are ideally suited for high boost MAP sensor applications, providing resolution up to 87 PSI of boost pressure.
Τιμή στο κατάστημα: € 100.00
Τιμή στο internet: € 100.00
Περισσότερα

Digital Dash Display ADU7 - 7inch Autosport   (Κωδ. 7autosport)

We designed the ADU5 and ADU7 in response to market demand for a cost-effective dash display with logging capabilities. Our specific goal was to create a fully customizable, feature-rich, quality solution for competitive drivers.
Τιμή στο κατάστημα: € 1650.00
Τιμή στο internet: € 1650.00
Περισσότερα

8 POSITION ROTARY SWITCH   (Κωδ. 8pot)

8 Position Rotary Switches can be used to control various ECU functions such as Traction Control and Boost Control settings.
Τιμή στο κατάστημα: € 35.00
Τιμή στο internet: € 35.00
Περισσότερα

ULTRATECH PRO EMS v2 BLACK EDITION   (Κωδ. A2)

High-end aftermarket ECU
Τιμή στο κατάστημα: € 950.00
Τιμή στο internet: € 950.00
Περισσότερα

ULTRATECH CHRONO WITH 4BAR MAP SENSOR   (Κωδ. A3-Chrono)

ULTRATECH CHRONO is a popular piggy-back device and one of the very few ECUs in the market to directly control injection, just like a standalone ECU.
Τιμή στο κατάστημα: € 250.00
Τιμή στο internet: € 250.00
Περισσότερα

ULTRATECH CHRONO   (Κωδ. A4)

ULTRATECH CHRONO is a popular piggy-back device and one of the very few ECUs in the market to directly control injection, just like a standalone ECU.
Τιμή στο κατάστημα: € 220.00
Τιμή στο internet: € 220.00
Περισσότερα

ABS to CAN   (Κωδ. ABSCAN)

To help our customers we designed the ultimate solution – Wheel speed to CAN. This compact device reads wheel speed sensors and sends them via a CAN BUS to other devices like Dashboards, Dataloggers and ECUs.
Τιμή στο κατάστημα: € 300.00
Τιμή στο internet: € 300.00
Περισσότερα

Hulktech Advanced Display 3.5   (Κωδ. ad35)

Introducing the Hulktech Advanced Automotive Display - Redefining Your Vehicle's Control Center
Τιμή στο κατάστημα: € 420.00
Περισσότερα

77 προϊόντα