Κινητήρας: Σασί: :    
21 προϊόντα

MULTI-VEHICLE SYNTHETIC AUTOMATIC TRANSMISSION   (Κωδ. AMSOIL ATF)

Modern automatic transmissions are more complicated than their predecessors. Today's designs feature more gears, clutch packs and narrow oil passageways that require a steady supply of high-quality fluid.
Τιμή στο κατάστημα: € 22.00
Τιμή στο internet: € 20.00
Περισσότερα

AMSOIL Engine Assembly Lube   (Κωδ. AMSOIL Engine Assembly Lube)

High-Quality Assembly Lube for Racing, Performance and Other Four-Stroke Engines AMSOIL Engine Assembly Lube (EAL) is formulated to cling to engine parts and provide exceptional wear protection, while inhibiting rust and corrosion in newly built or rebuilt four-stroke engines. It is designed to dissolve in oil, helping eliminate oil port clogging and deposit formation.
Τιμή στο κατάστημα: € 10.00
Τιμή στο internet: € 9.00
Περισσότερα

AMSOIL Signature Series 10W-30 Synthetic Motor Oil   (Κωδ. AMSOIL Signature10W-30)

Engineered for enthusiasts seeking maximum protection and performance. Precision-formulated with cutting-edge technology and a longstanding devotion to making the world's best motor oil. The result: engine protection that blows the doors off the highest industry standards.
Τιμή στο κατάστημα: € 20.00
Τιμή στο internet: € 18.00
Περισσότερα

AMSOIL 0W-30 Signature Series 100% Synthetic   (Κωδ. AMSOIL001)

AMSOIL Signature Series Synthetic Motor Oil delivers extraordinary lubrication in all types of automotive gasoline engines.
Τιμή στο κατάστημα: € 20.00
Τιμή στο internet: € 18.00
Περισσότερα

AMSOIL 0W-40 Signature Series 100% Synthetic   (Κωδ. AMSOIL0015)

AMSOIL Signature Series Synthetic Motor Oil delivers extraordinary lubrication in all types of automotive gasoline engines.
Τιμή στο κατάστημα: € 20.00
Τιμή στο internet: € 18.00
Περισσότερα

AMSOIL 5W-50 Signature Series 100% Synthetic   (Κωδ. AMSOIL0016)

AMSOIL Signature Series Synthetic Motor Oil delivers extraordinary lubrication in all types of automotive gasoline engines.
Τιμή στο κατάστημα: € 20.00
Τιμή στο internet: € 18.00
Περισσότερα

AMSOIL 5W-30 European Improved ESP Synthetic   (Κωδ. AMSOIL0017)

Specially Formulated for European Gasoline and Diesel Engines
Τιμή στο κατάστημα: € 21.50
Τιμή στο internet: € 19.00
Περισσότερα

AMSOIL 5W-30 Signature Series 100% Synthetic   (Κωδ. AMSOIL002)

AMSOIL Signature Series Synthetic Motor Oil delivers extraordinary lubrication in all types of automotive gasoline engines.
Τιμή στο κατάστημα: € 20.00
Τιμή στο internet: € 18.00
Περισσότερα

AMSOIL 5W-40 European 100% Synthetic   (Κωδ. AMSOIL003)

AMSOIL European Car Formula 5W-40 Synthetic Motor Oil is specially formulated for the lubrication needs of modern European gasoline and diesel cars and light trucks.
Τιμή στο κατάστημα: € 19.00
Τιμή στο internet: € 17.00
Περισσότερα

AMSOIL 10W-40 Premium Protection 100% Synthetic   (Κωδ. AMSOIL004)

AMSOIL Synthetic 10W-40 Motor Oil is specially formulated to provide superior protection and performance in a wide variety of demanding applications.
Τιμή στο κατάστημα: € 16.00
Τιμή στο internet: € 14.00
Περισσότερα

21 προϊόντα