3-in-one Automotive Computer

Περιγραφή

Προηγμένη, Υπερσυμπιεσμένη Οθόνη για το Όχημα

Το ScanGauge μπορεί να σας βοηθήσει στο να παρακολουθείτε τα πιο ζωτικά Scan_Gauge_2_Display1συστήματα του οχήματός σας και να σας παράσχει το είδος των πληροφοριών πραγματικού χρόνου που σας λείπουν. Περιλαμβάνουν περισσότερους από 15 ενσωματωμένους ψηφιακούς μετρητές, 4 υπολογιστές διαδρομής και μια εύχρηστη Συσκευή Σάρωσης η οποία εμφανίζει αμφότερους τους κωδικούς ρύθμισης και βλαβών - Όλα αυτά με ένα απλό μενού που εγκαθίσταται σε λίγα λεπτά.

Αποκλειστικό Προγραμματιζόμενο Σύστημα Ένδειξης

Το ScanGaugeII περιέχει το αποκλειστικό προγραμματιζόμενο σύστημα XGAUGEένδειξης X-GAUGE™. Μπορείτε να παρακολουθείτε παραμέτρους όπως θερμοκρασίες μετάδοσης†, δεδομένα διαδρομής και πληροφορίες εξοικονόμησης καυσίμου. Το X-Gauge™ σας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίζετε το ScanGaugeII σας προσθέτοντας επιπλέον συγκεκριμένες ψηφιακές ενδείξεις που αφορούν το όχημα και δεν είναι διαθέσιμα εξ' αρχής στο ScanguageII.

Ολοκαίνουργια Οθόνη Επιδόσεων
Το ScanGaugeII περιέχει την ολοκαίνουργια Performance Monitor™ για performance_monitorμετρήσεις απόδοσης σε πραγματικό χρόνο. Η Οθόνη Επιδόσεων σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείτε την απόδοση του οχήματός σας κατά μικρές περιόδους χρόνου, απόστασης και επιτάχυνσης.  

Μάθετε να Βελτιώνετε το λόγο Διανυθείσας απόστασης - Βενζίνης
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει εκδώσει αναφορά η οποία δηλώνει ότι οιScan_Gauge_2_Display2 οδηγικές συνήθειες μπορούν να μεταβάλλουν την εξοικονόμηση καυσίμου έως και 33%. Το ScanGaugeII παρέχει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο όσον αφορά τη στιγμιαία και μέση εξοικονόμηση καυσίμου, το καύσιμο που χρησιμοποιήθηκε, το καύσιμο που χρησιμοποιήθηκε για κάθε διαδρομή, το κόστος ανά μίλι, τα γαλόνια ανά ώρα και άλλα!

Εντοπισμός Βλάβης του Οχήματός σας
Το ScanGaugeII μπορεί να σας βοηθήσει να διαγνώσετε και να εντοπίσετε Scan_Gauge_2_Display3προβλήματα. Επίσης, το ScanGaugeII θα απεικονίζει κωδικούς βλαβών και συνθηκών που εντοπίζονται κατά την εμφάνιση του προβλήματος. Με το ScanGaugeII μπορείτε να "σβήσετε τους κωδικούς", να κάνετε τις δικές σας επιδιορθώσεις και να σβήσετε τα προειδοποιητικά λαμπάκια όπως ακριβώς κάνουν και οι επαγγελματίες. 

Έγκαιρη Ανίχνευση προβλημάτων
Το ScanGaugeII παρέχει ενδείξεις σε πραγματικό χρόνο για να σας δείχνει τι συμβαίνει 'κάτω από το καπό' έτσι ώστε να ανιχνεύετε καταστάσεις πριν ακόμα να αποβούν πιο ακριβά προβλήματα.

Μια Υπερσυμπιεσμένη Πλατφόρμα η οποία Εγκαθίσταται σε λίγα Λεπτά
Scan_Gauge_2_Display4
Το ScanGaugeII εγκαθίσταται σε ορισμένα λεπτά χωρίς εργαλεία και δεν χρειάζεται μπαταρίες ή εξωτερική πηγή ισχύος. Όλα τα δεδομένα και η ισχύς αντλούνται από μια απλή σύνδεσηOBDII.

Το αποσπώμενο καλώδιο τριών μέτρων επιτρέπει στο ScanGaugeII να προσαρμόζεται σχεδόν οπουδήποτε πάνω στο ταμπλό ή κονσόλα καθώς είναι συνδεδεμένο στο όχημά σας. Παρακάτω υπάρχουν ορισμένα παραδείγματα.

Scan_Gauge_2_Display5

Σβήσιμο της Φωτεινής Ένδειξης Ελέγχου Κινητήρα!
Το ScanGaugeII μπορεί να κάνει έλεγχο για Διαγνωστικούς ΚωδικούςCheck_Engine Προβλημάτων (DTCs) και εφόσον βρεθούν, μπορεί να εμφανίσει το πόσοι είναι καθώς και τους ίδιους τους Κωδικούς Προβλημάτων. Με τη χρήση του διαδικτύου ή εγχειριδίων επιδιορθώσεων, αυτοί μπορούν να ερμηνευτούν ως προς το διαρραγέν εξάρτημα και να γίνουν επιδιορθώσεις.

Εκκαθάριση Κωδικών Βλαβών
Scan_Gauge_2_Display6Τα δεδομένα που αποκτήθηκαν όταν ρυθμίστηκε ο Κωδικός Βλαβών μπορούν να ανακληθούν για να βοηθήσουν στον εντοπισμό και επισκευή των προβλημάτων ( θερμή ή ψυχρή θερμοκρασία, υψηλή ή χαμηλή ταχύτητα, κλπ). Το ScanGauge II μπορεί να χρησιμοποιηθεί για  την εκκαθάριση των κωδικών βλαβών και δεδομένων τα οποία θα σβήσουν την προειδοποιητική ένδειξη.

Είναι το Όχημά σας Έτοιμο για Έλεγχο Εκπομπών;
Ορισμένα κράτη απαιτούν τώρα να έχουν ολοκληρωθεί οι αυτοδιαγνώσεις του οχήματος αφού οι κωδικοί έχουν τελικά εκκαθαριστεί, πριν από τη διεξαγωγή των ελέγχων εκπομπών. Το ScanGauge το αναφέρει ως "Readiness".

Ανάγνωση & Εκκαθάριση των Εκκρεμών Κωδικών Βλαβών
Εάν δεν βρεθούν κωδικοί και η Φωτεινή Ένδειξη Ελέγχου σας δεν έχει σβήσει, το όχημά σας ενδέχεται να αποθηκεύει κωδικούς που εκκρεμούν. Το ScanGauge παρέχει μέθοδο η οποία υποχρεώνει την εκκαθάριση κάθε εντοπισμένων ή μη εντοπισμένων Κωδικών Βλαβών. 

scangauge_tree
Ενσωματωμένοι Ψηφιακοί Μετρητές
Το ScanGauge II μπορεί να απεικονίσει έως και 4 ψηφιακούς μετρητές τη φορά. Οι μετρητές ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο καθώς οδηγείτε.
Scan_Gauge_2_Display7Το ScanGaugeII περιλαμβάνει μια εκτεταμένη διάταξη ψηφιακών μετρητών και μπορεί να απεικονίσει έως και 4 τη φορά. Μπορείτε
εύκολα να ανατρέξετε στους μετρητές,, σε κάθε θέση, απλά πιέζοντας το πλήκτρο δίπλα από κάθε ένδειξη μετρητή. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το μονάδα μέτρησης από πρότυπη σε μετρική, όπως επίσης και να ρυθμίσετε τη σχέση ενημέρωσης  σε μια από τις τρεις προκαθορισμένες ταχύτητες (αργή, φυσιολογική, γρήγορη).

Αυτόματοι Υπολογιστές Διαδρομής
Πέντε ενσωματωμένοι  υπολογιστές διαδρομής παρακολουθούν τα πάντα από κόστος καυσίμου έως την απόσταση που διανύθηκε και ότι άλλο επαφίεται μεταξύ αυτών.

Η διαδρομή CURRENT επανεκκινείται όταν η ο κινητήρας έχει μείνει σβηστός για διάστημα μεγαλύτερο των 3 λεπτών. Η διαδρομή TODAY επανεκκινείται όταν το όχημα δεν έχει κουνηθεί για 9 ώρες. Τα δεδομένα από το TODAY μετακινούνται στο PREVIOUS DAY όταν επανεκκινείται. Με αυτόν τον τρόπο, δεν θα πρέπει να επαναφέρεται τους υπολογιστές διαδρομής όταν αρχίζετε μια διαδρομή. Υπάρχει επίσης μια Διαδρομή ΤΑΝΚ την οποία επαναφέρεται όταν γεμίζεται το ντεπόζιτο. Μπορεί να σας παράσχει την πληροφορία 'σχεδόν άδειο' όπως επίσης και άλλες χρήσιμες πληροφορίες. Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες οποιαδήποτε στιγμή κατά την διαδρομή. Η διαδρομή CURRENT μπορεί να επαναφερθεί. Αυτό είναι χρήσιμο για την πραγματοποίηση μετρήσεων οικονομίας καυσίμου σε σταθερή ταχύτητα.

Scan_Gauge_2_Display8Η λειτουργία GAUGE μπορεί να εμφανίσει τη στιγμιαία εξοικονόμηση καυσίμου, αλλά μικρές μεταβολές στη πεταλούδα, στο έδαφος ή ακόμα και στον αέρα θα προκαλέσουν την μερική εκτροπή της. Ο υπολογιστής της διαδρομής CURRENT και η ικανότητα RESET μπορεί να την εξομαλύνουν σε μια πιο μακρινή απόσταση. Απόδειξη του πώς μπορεί να γίνει αυτό είναι οι παρακάτω επιλογές. 

Τα μοντέλα TRIP στο ScanGauge μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξοικονόμηση βενζίνης. Οι βελτιωμένες οδηγικές συμπεριφορές μπορούν να βελτιώσουν την οικονομία του καυσίμου έως και 30% σύμφωνα με μια κυβερνητική πηγή των ΗΠΑ. Το ScanGauge δίνει τη δυνατότητα δοκιμής διαφορετικών τεχνικών οδήγησης και κατευθύνσεων και σας δίνει γρήγορη πληροφόρηση στο κατά πόσον επηρεάζουν την χρήση καυσίμου.

Οθόνη Επίδοσης

Scan_Gauge_2_Display9Το ScanGaugeII περιλαμβάνει το ολοκαίνουργιο  Performance Monitor™ για μετρήσεις επίδοσης σε πραγματικό χρόνο. Η Οθόνη Επίδοσης σας δίνει την δυνατότητα να παρακολουθήσετε την επίδοση των οχημάτων σας για μικρές περιόδους χρόνου, απόστασης και επιτάχυνσης. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε μια ειδική ψηφιακή ένδειξη για την παρακολούθηση όπως και τη διατήρηση και ανάκληση των δεδομένων για έως και 8 επιδόσεων διαδρομών με σκοπό τη μεταγενέστερη ανασκόπηση και σύγκριση.

Scan_Gauge_2_Display10Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Οθόνη Επίδοσης από πολλές οπτικές γωνίες οι οποίες αφορούν την απόδοση του οχήματός σας όπως:  


    - Παρακολούθηση των χρόνων και ταχυτήτων κατά τη διαδρομή του ενός τετάρτου του μιλίου.
    - Καθορισμός χρόνου των οχημάτων σας για 0-60.
    - Μέτρηση της επίδοσης πέδησης των οχημάτων σας.
    - Διατήρηση και Ανάκληση των επιδόσεων των διαδρομών.
    - Έλεγχος ειδικών Ψηφιακών Ενδείξεων
    - και πολύ περισσότερα…

Διαθεσιμότητα
Διαθέσιμο
Τιμή στο κατάστημα: € 169.00
Τιμή στο internet: € 169.00
 
Συνοδευτικές πληροφορίες
Πατήστε εδώ για να δείτε