Κινητήρας: Σασί: :    
  • 1
  • 2
17 προϊόντα

AMSOIL 0W-30 Signature Series 100% Synthetic   (Κωδ. AMSOIL001)

AMSOIL Signature Series Synthetic Motor Oil delivers extraordinary lubrication in all types of automotive gasoline engines.
Τιμή στο κατάστημα: € 13.00
Τιμή στο internet: € 11.70
Περισσότερα

AMSOIL 0W-40 Signature Series 100% Synthetic   (Κωδ. AMSOIL0015)

AMSOIL Signature Series Synthetic Motor Oil delivers extraordinary lubrication in all types of automotive gasoline engines.
Τιμή στο κατάστημα: € 13.00
Τιμή στο internet: € 11.70
Περισσότερα

AMSOIL 5W-50 Signature Series 100% Synthetic   (Κωδ. AMSOIL0016)

AMSOIL Signature Series Synthetic Motor Oil delivers extraordinary lubrication in all types of automotive gasoline engines.
Τιμή στο κατάστημα: € 14.00
Τιμή στο internet: € 12.60
Περισσότερα

AMSOIL 5W-30 European Improved ESP Synthetic   (Κωδ. AMSOIL0017)

Specially Formulated for European Gasoline and Diesel Engines
Τιμή στο κατάστημα: € 15.60
Τιμή στο internet: € 14.00
Περισσότερα

AMSOIL 5W-30 Signature Series 100% Synthetic   (Κωδ. AMSOIL002)

AMSOIL Signature Series Synthetic Motor Oil delivers extraordinary lubrication in all types of automotive gasoline engines.
Τιμή στο κατάστημα: € 14.00
Τιμή στο internet: € 12.60
Περισσότερα

AMSOIL 5W-40 European 100% Synthetic   (Κωδ. AMSOIL003)

AMSOIL European Car Formula 5W-40 Synthetic Motor Oil is specially formulated for the lubrication needs of modern European gasoline and diesel cars and light trucks.
Τιμή στο κατάστημα: € 14.00
Τιμή στο internet: € 12.60
Περισσότερα

AMSOIL 10W-40 Premium Protection 100% Synthetic   (Κωδ. AMSOIL004)

AMSOIL Synthetic 10W-40 Motor Oil is specially formulated to provide superior protection and performance in a wide variety of demanding applications.
Τιμή στο κατάστημα: € 13.00
Τιμή στο internet: € 11.70
Περισσότερα

AMSOIL 10W-30 Dominator® Synthetic Racing Oil   (Κωδ. AMSOIL005)

AMSOIL Dominator® Synthetic 10W-30 Racing Oil (RD30) provides superior performance and maximum protection in high-performance and racing applications.
Τιμή στο κατάστημα: € 15.60
Τιμή στο internet: € 14.00
Περισσότερα

AMSOIL 15W-50 Dominator® Synthetic Racing Oil   (Κωδ. AMSOIL006)

AMSOIL Dominator® Synthetic 15W-50 Racing Oil (RD50) provides superior performance and maximum protection in high-performance and racing applications.
Τιμή στο κατάστημα: € 18.00
Τιμή στο internet: € 16.20
Περισσότερα

AMSOIL Synthetic Manual Synchromesh Transmission   (Κωδ. AMSOIL007)

AMSOIL Synthetic Synchromesh Transmission Fluid (MTF) is a premium-quality synthetic lubricant designed to surpass the most demanding lubrication requirements of manual transmissions and transaxles where non-extremepressure fluids are used.
Τιμή στο κατάστημα: € 20.00
Τιμή στο internet: € 18.00
Περισσότερα

  • 1
  • 2
17 προϊόντα